Herstelverhaal Ruby_ervaringsdeskundige GGZ NHN_2 aug 2021

Waar:

Online

Datum

2 augustus 2021

Tijd

16:00-17:00

Herstelverhaal Ruby

Iedere maand deelt een ervaringsdeskundige zijn herstelverhaal voor gasten, belangstellenden, hulpverleners, familie en vrienden. Indrukwekkende verhalen van mensen zoals u en ik die hebben geleerd na het vallen weer op te staan. Deelname is gratis en belangstellenden zijn van harte welkom.

Maandag 2 augustus a.s. deelt Ervaringsdeskundige Ruby haar herstelverhaal met ons
Locatie: online via livestream
Datum: maandag 2 augustus 2021
Aanvang: 16:00 uur
Aanmelden via: https://www.ggz-nhn.nl/aanmeldenherstelverhaal
U ontvangt direct een email met persoonlijke link om op 5 juli het herstelverhaal te volgen

Wat zijn Herstelverhalen?
Wanneer je worstelt met gevoelens als; onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is de hoop, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, in jouw eigen weg van herstel?
We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er hoop en vertrouwen wordt doorgegeven, en dat herstel wel degelijk mogelijk is! Door ervaringen te delen creëren we een kettingreactie. ‘Wat jij kan, kan ik ook!’ Als hulpverlener hoor je vanuit eigen ervaringen wat wel en wat niet herstel bevorderend werkt.

Wat is de Herstelwerkplaats GGZ NHN?
Een Herstelwerkplaats is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid samen komen om te werken aan hun herstel. Een plek voor, door en met mensen met een psychiatrische achtergrond en ervaringskennis. Een plek die kwetsbare mensen nieuw perspectief biedt, door middel van ruimte, ontmoeting, het verstrekken van informatie en ontwikkelingsmogelijkheden.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
Neem dan via mail of telefoon contact op met een van de Herstelwerkplaatsen en daar helpt een medewerker u verder. Zie www.ggz-nhn.nl/herstelwerkplaats