Theater De Musketon,
Hondsrug 19,
3524 BP Utrecht

15 Juni 2019

9:30 – 15:00

Landelijke Dag plusminus 15 juni 2019

Het thema van de 2e landelijke dag van plusminus is 2019 is Ontremming en Schadebeperking. Er zijn stands aanwezig van plusminus Young, plusminus Bestuur, informatiestands van onder andere de Nederlandse HersenbankLabyrint-In Perspectiefde Hulpkaart, Ruby van der Kuil verkoopt en signeert haar boeken Spiegelbeeld en Verbloemd en kunst van Saskiarty

Ruby van der Kuil zal spreken over haar ervaringen met hypomanieën en hoe zij ze ervaart, herkent en voorkomt. Ruby heeft in haar boeken al eerder aandacht gegeven aan bipolariteit en hoopt nu meer inzicht te geven in haar eigen leven.Ruby van der Kuil is auteur.
In 2016 kwam haar boek Verbloemd uit en in 2018/2019 volgde Spiegelbeeld.

Peter Goossens zal spreken binnen het thema ontremming en schadebeperkingen in het bijzonder over het project Filminterventie “de mens achter de ziekte”. In dit onderzoek worden patiënten gevraagd tijdens een stabiele periode een filmpje te (laten) maken waarin ze zich voorstellen en vertellen wat hun interesses zijn etc. De bedoeling is dat zij dit filmpje, wanneer een opname nodig is, kunnen laten zien aan de medewerkers op de opnameafdeling zodat deze professionals zich een beter beeld kunnen vormen van de mens achter de ziekte en diens waarden en wensen.

De toestand van manische ontremming levert altijd weer onenigheid op tussen degene die ermee behept is, en de mensen daar omheen. “Eindelijk ben ik helemaal mezelf” tegenover “Geen contact meer mee te krijgen”. Gebrek aan inzicht is een onderdeel van de manie. Manische mensen kunnen door roeien en ruiten gaan, en in hun grenzeloze en vaak roekeloze dadendrang veel schade aanrichten. Natuurlijk kunnen lichte vormen van manie ook veel positieve energie geven, zeker in contrast met veel voorkomende depressieve stemmingen. Maar waar ligt de grens? En wie bepaalt die? Hoe kunnen we conflicten en schade (en schande) beperken?In deze presentatie worden een aantal van deze dilemma’s besproken vanuit het perspectief van een ervaren behandelaar. Prof. dr. Ralph Kupka is als hoogleraar Bipolaire Stoornissen verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en werkt als psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam, Hoofddorp)  en Altrecht (Utrecht). Hij houdt zich al zo’n 25 jaar bezig met bipolaire stemmingsstoornissen in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.