Herstelverhaal Ruby_ervaringsdeskundige GGZ NHN_2 aug 2021

Herstelverhaal

Aankomende 2 augustus 2021 ga ik mijn herstelverhaal presenteren bij de GGZ! Dit is een online livestream waar iedereen zich voor kan aanmelden of later kan terug kijken. Maar wat is een herstelverhaal en wat ga ik precies vertellen en doen?

Wat is een herstelverhaal?

“Wanneer je worstelt met gevoelens als; onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is de hoop, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, in jouw eigen weg van herstel?

We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er hoop en vertrouwen wordt doorgegeven, en dat herstel wel degelijk mogelijk is! Door ervaringen te delen creëren we een kettingreactie. ‘Wat jij kan, kan ik ook!’ Als hulpverlener hoor je vanuit eigen ervaringen wat wel en wat niet herstel bevorderend werkt.” Aldus de GGZ-NHN.

Het is dus hoopgevend, inspirerend en motiverend! En nu is het mijn beurt om mijn verhaal te doen.

Wat ga ik doen?

Letterlijk? Ik ga mijn herstelverhaal (wat meestal een getypt verhaal is) presenteren aan de hand van een PowerPoint tijdens een livestream. Dit gebeurd op 2 augustus aanstaande om 16:00 tot 17:00.

Inmiddels heb ik mijn PowerPoint zo goed als af en ben ik druk aan het oefenen. Ik heb er zin in, maar ben toch ook wel nerveus! Je gooit toch zo maar even je verhaal in een paar dia’s en hop de livestream in! En hoewel ik dat al eerder heb gedaan met bijvoorbeeld interviews en podcasts, het blijft eng. Elke keer weer. Wat gaan mensen van mij denken? Wat vinden mensen er van? Maar als ik eenmaal bezig ben verdwijnt deze angst gelukkig. En achteraf kunnen mensen hun reactie of vraag in de chat zetten. Dat helpt ook. Dan weet ik gelijk wat er nog onbeantwoord is gebleven.

Daarna

Na de livestream blijft de presentatie beschikbaar. Als je je aanmeld krijg je een link om terug te kijken. Maar ook zal ik elke dia individueel op de website nog doorlopen. Dus hou dat ook in de gaten!

Ook aanmelden?

Ben je enthousiast geworden of gewoon benieuwd? Je kunt je aanmelden voor mijn herstelverhaal! Dat kan via https://www.ggz-nhn.nl/aanmeldenherstelverhaal . Hopelijk tot 2 augustus!

Share your thoughts